Harian Metro, 10 May 2014 - Transaksi RM448.4 juta

Harian Metro, 10 May 2014

Tropicana umum jual tanah 1.27 hektar kepada Offshore L Triangle

Tropicana Corpora-lion Ber-had (Tropicana), mcngiimumkan penjualan tanah di lokasi pcrdananya, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur seluas 1.27 hektar kepada Offshore Triang le Sdn Bhd dengan nilai transaksi RM448.4 juta.

Ketua Pegavvai Eksekutif Tropicana, Datuk Yau Kok Seng ber-kata, tanah dengan pegangan bebas itu dijangka akan diba-ngunkan untuk projck komer sial bercampur.

Katanva, transaksi terbabit di-sasarkan akan selesai sepenuh nya pada separuh pertama 2015 dan dijangka mampu menjana pu I a nga n bers ih sebany ak RM145 juta kepada Tropicana atau pendapatan bersih tamba han sebanyak 11 sen sesaham.

"Tropicana akan tcrus mem FAKTA Transaksi terbabit disasarkan selesai sepenuhnya pada separuh pertama 201S TAN (tenqah) bert Chen. Ti perkenalkan reka bentuk dan konscp terbaru dalam pasaran dan kerjasama strategik dengan Agile Property akan memacu satu lagi kehadiran jenama Tropicana di seluruh ran tau pasaran kami termasuk Hong Kong, Macau dan China.

"Perjanjian pembangunan dan jualan ini adalah strategi Tropi cana dalam mcmbcri nilai sig nifikan kepada pembangunan bank tanah sedia ada kami dan seka 1 i gus mengem ba ngkannya menjadi pembangunan yang le-bih bernilai," katanva pada majlis menandatangani perjanjian tanah Bukit Bintang, semalam.

Hadir sama, Timbalan Penge-rusi Kumpulan Eksekutif Tropi cana. Tan Sri Datuk Danny Tan dan 'llmbalan Presiden Agile Property Holdings I ,td, Chen Lu Lin.

Agile Property akan memba ngunkan tanah terbabit dan terkenal sebagai peneraju pemaju hartanah di China dengan portfolio kukuh di 40 negara selain mempunyai bank tanah lebih kurang 40 juta meter persegi.

Yau bcrkata, transaksi pen jualan tanah ini juga dijangka akan meningkatkan lagi angga ran kasar langsung sebanyak RM1.1 bilion kepada kumpulan.

"Kami akan tcrus memberi fokus kepada mengukuhkan imbangan syarikat tcrmasu k memberi khidmat yang lebih baik kepada pelanggan sedia ada dan bakal pembcli," katanya.

Menurutnya, menerusi jurnlah bank tanah yang belum diba-ngunkan iaitu sebanyak 790.76 hektar dengan potensi nilai pem-bangunan kasar lebih RM70 bilion di seluruh kawasan Greater KL, Iskandar Malaysia dan Pulau Pinang, Tropicana terus komited membuat transformasi bagi men-jadikannya sebagai pemaju hartanah premium di Malaysia.

Offshore Triangle Sdn Bhd di-tubuhkan bagi jalinan kerjasama strategik antara Tropicana dan Agile Property yang menjadikan pegangan saham ekuiti sebanyak 70 peratus bagi Agile Property dan Tropicana kekal dengan pegangan sebanyak 30 peratus..