Berita Harian, 12 May 2014 - Muktamad jual beli tanah RM448.4j

Berita Harian, 12 May 2014

Muktamad jual beli tanah RM448.4J Tropicana Corporation Bhd (Tropicana) akan memukta-madkan perjanjian jual beli sebidang tanah di kawasan se-gi tiga emas Jalan Bukit Bin-tang, Kuala Lumpur dengan nilai RM448.4 juta kepada sya-rikat usaha sama, Offshore Tri-angle Sdn Bhd.

Ketua Pegawai Eksekutif, Datuk Yau Kok Seng, berkata tanah pegangan bebas seluas 1.3 hektar itu bernilai RM3,280 kaki persegi dijual kepada Offshore Triangle, syarikat usaha sama Tropicana dengan pemaju hartanah terbesar di China, Agile Property Holdings Ltd (Agile Property).

"Offshore Triangle dikuasai Agile Property dengan 70 pe-ratus pegangan ekuiti mana-kala 30 peratus oleh Tropicana, merancang memajukan tanah terbabit dengan pembangu-nan komersial bercampur.

"Pengambilalihan tanah akan dimuktamadkan sepa-ruh pertama tahun depan, di-jangka membolehkan syarikat menjana keuntungan bersih RM445 juta atau peningkatan bersih sesaham sebanyak 11 Kok Seng (kiri) memerhatikan mollis memeterai perjanjian jual beli tanah antara Naib Pengerusi Eksekutif Kumpulan Tropicana, Tan Sri Danny Tan (tengah)dan Naib Presiden Agile Property, Chen Lu Lin, di Petaling Jaya, semalam. IFoto mokhsin abidin/bhi sen," k-ata Kok Seng selepas majlis memeterai perjanjian jual beli tanah itu antara Tropicana dan Agile Property, di Petaling Jaya, semalam.

Beri impak posit if Kok Seng berkata, perjanjian usaha sama itu akan memberi impak positif kepada keduadua pihak dan Tropicana akan terus memperkenalkan lebih banyak konsep serta reka ben-tuk berinovasi bagi projek pembangunan pada masa ha-dapan.

"Perkongsian strategik antara Agile Property akan mem-perluaskan jenama Tropicana di pasaran serantau termasuk Hong Kong, Macau dan China," katanya. Bagaimanapun, menu rut Kok Seng, Tropicana belum merancang memperluaskan perniagaan atau pasaran ba-haru di negara berkenaan se-baliknya pada masa kini lebih memfokuskan projek pembangunan di dalam negara..